IX Bałtycki Festiwal Modelarski - online

English version

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na
IX Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 2020

Termin: 14-15.11.2020

Miejsce: Konkurs online

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun"), firma ModelMaker, Politechnika Koszalińska. Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jest ze środków UM Koszalin. 

Patronat medialny: Portal Baltic.info.pl

Zgłaszanie modeli:

 1. Przez stronę WWW:  REJESTRACJA ZAKOŃCZONA
 2. Zgłaszanie modeli możliwe jest do dnia 12.11.2020 do godz. 22:00
 3. Modele można zgłosić wyłącznie elektronicznie.
 4. Nie przewiduje się zgłoszenia modeli w dniu zawodów.

KLASY FESTIWALOWE

a. Modele plastikowe

 • Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
 • Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
 • Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
 • Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
 • Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
 • Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
 • SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
 • SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
 • Aa - Artyleria (wszystkie skale) – senior/junior
 • Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 i 1/48 - senior/junior
 • Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
 • Pka - Pojazdy kołowe 1/35 i 1/48 – senior/junior
 • Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
 • Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
 • Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
 • Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
 • Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
 • Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
 • Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
 • Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
 • OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
 • Fd - Figurki i popiersia – senior/junior
 • Fs - SF i fantasy - figurki bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
 • D – Dioramy/winiety (lądowe, morskie, lotnicze) – senior/junior
 • B - Budowle – senior/junior
 • FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik

b. Modele kartonowe

 • Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
 • Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
 • Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
 • SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
 • Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
 • Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
 • PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
 • PK-M - Pojazdy kartonowe - mlodzik
 • Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
 • Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
 • Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
 • Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
 • BK – Budowle karton – senior/junior/młodzik
 • WSk - wszystko inne karton - senior/junior/młodzik


Grupy wiekowe:

 • MŁODZIK (M) – do 12 lat
 • JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
 • SENIOR (S) - powyżej 18 lat

Konkurs tematyczny "Samoloty z Zegrza Pomorskiego"

Regulamin konkursu tematycznego.

 

II. REGULAMIN FESTIWALU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
 2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli  przez różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
 3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
 4. W danej klasie zawodnik może zgłosić maksymalnie dwa modele.
 5. Uczestnik zgłasza swój model za pomocą formularza rejestracyjnego, za pomocą którego przesyła spakowany folder (folder skompresowany w formacie ZIP) zawierający ze spakowane zdjęcia:
  – bok lewy i prawy
  – góra i dół (w przypadku modeli okrętu, modeli przymocowanych na podstawce i dioram tylko zdjęcia z góry)
  – przód i tył
  – maks. do trzech zdjęć szczegółów (*)
  – 1 zdjęcie modelu z kartką: IX BFM (**)
  Maksymalna wielkość jednego zdjęcia nie może przekroczyć 3 MB, które powinno być wykonane na jednolitym białym tle.
 6. Modelarz może startować jedynie z wykonanym samodzielnie modelem.
 7. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu.
 8. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.
 9. W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu. Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez model.
 10. Nagrodzone modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca.
 11. Nagrody rzeczowe zostaną przydzielone zwycięzcom poszczególnych klas.
 12. W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca.
 13. Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 14. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
 15. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8).
 16. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 17. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 18. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski.
 19. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.
 20. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas relacji na żywo transmitowanej w Internecie.
 21. Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą w terminie do 4 tygodni od zakończenia konkursu.
 22. Jeżeli z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwa wysyłka nagród bezpośrednio po zakończeniu BFM, medale, dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe zostaną zdeponowane w miejscu wskazanym przez Rektor Politechniki Koszalińskiej i wysłane niezwłocznie po zniesieniu ewentualnych obostrzeń.
 23. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie modelu na platformie konkursowej wraz z zaakceptowaniem wymaganych warunków.

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
 2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 6. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.

IV. Nagrody i Puchary

 1. Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu
 2. Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej (w kategoriach Senior, Junior, Młodzi)
 3. Puchar Szefowej firmy ModelMaker
 4. Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża
 5. Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej
 6. Puchar Muzeum Oręża Polskiego
 7. Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 8. Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 9. Nagroda dla Juniora za najlepszy model okrętu lub statku - nagroda ufundowana przez Artura Hamerlinga

VI. Harmonogram Festiwalu

Sobota 14.11.2020

Niedziela 15.11.2020

* - zdjęcia szczegółów nie są wymagane ale mogą wpłynąć na werdykt Komisji Sędziowskiej, wybór szczegółów na przesłanych zdjęciach jest wyborem indywidualnym modelarza

** - wzór karty do zdjęcia z modelem (w szczególnych przypadkach można zastąpić wzór białą kartką formatu A4 z napisem IX Bałtycki Festiwal Modelarski Koszalin 2020)

 

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy i Partnerzy

 

 

     
           
           
           
     

Partnerzy

         

Kluby modelarskie

 

 
       
                 
                 

 

Our website is protected by DMC Firewall!