VIII Bałtycki Festiwal Modelarski

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na
VIII Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 2019

Termin: 25-26.05.2019

Miejsce: klubu wojskowego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, ul. Wojska Polskiego 66 Koszalin

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun"), firma ModelMaker, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, Szkoła Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie. Partnerem Festiwalu jest Politechnika Koszalińska. Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jestze środków UM Koszalin. 

Patronat medialny: Portal Baltic.info.pl

Zgłaszanie modeli:

 1. Przez stronę WWW: formularz rejestracyjny:
 2. Zgłaszanie modeli do dnia 24.05.2019 do godz. 24:00
 3. Modele można zgłosić wyłącznie elektronicznie.
 4. Nie przewiduje się zgłoszenia modeli w dniu zawodów.

KLASY FESTIWALOWE

a. Modele plastikowe

 • Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
 • Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
 • Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
 • Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
 • Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
 • Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
 • SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
 • SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
 • Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
 • Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
 • Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
 • Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
 • Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
 • Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
 • Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
 • Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
 • Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
 • Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
 • Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
 • Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
 • Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
 • Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
 • Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
 • OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
 • Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior
 • Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
 • Fs - SF i fantasy - figurki i popiersia bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
 • D – Dioramy/winiety – senior/junior
 • B - Budowle – senior/junior

b. Modele kartonowe

 • Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
 • Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
 • Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
 • SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
 • Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
 • Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
 • PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
 • PK-M - Pojazdy kartonowe - mlodzik
 • Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
 • Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
 • Okl - Okręty i statki do linii wodnej - senior/junior
 • Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
 • BK – Budowle karton – senior/junior
 • WSk - wszystko inne karton - senior/junior

c. Modele różne (karton i plastik)
KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik


Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.
W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

Grupy wiekowe:

 • MŁODZIK (M) – do 12 lat
 • JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
 • SENIOR (S) - powyżej 18 lat

Konkurs tematyczny "Wrzesień 1939"

 • S1 - modele samolotów w skali 1/72 i mniejszej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939
 • S2 - modele samolotów w skali 1/48 i większej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939
 • P1 - modele pojazdów w skali 1/72 i mniejszej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939
 • P2 - modele pojazdów w skali 1/48 i większej związanych z walkami podczas Wojny Obronnej w 1939

W konkursie tematycznym dokumentacja nie jest wymagana jednak jej dołączenie będzie dodatkowo oceniane.

W konkursie tematycznym mogą brać udział modele nagradzane podczas wcześniejszych edycji Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego.

 

II. REGULAMIN FESTIWALU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
 2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
 3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
 4. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
 5. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.
 6. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska wskazana przez Organizatora.
 7. W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu. Modele będą oceniane według punktacji od 1 do 10. Ocena 10 jest najwyższą oceną, a o kolejności będzie decydowała średnia ilość punktów uzyskana przez model.
 8. Nagrodzone modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca.
 9. W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca.
 10. Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 11. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
 12. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8).
 13. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 14. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 15. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski.
 16. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
 2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 24.05.2019 stronę WWW. Nie ma możliwości rejestracji modelu w dniu konkursu.
 6. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.
 7. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.
 8. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 9. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.

IV. Nagrody i Puchary

 1. Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu
 2. Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej (w kategoriach Senior, Junior, Młodzi)
 3. Puchar Polskiej Żeglugi Bałtyckiej "Za najlepszy model o tematyce marynistycznej VIII Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego"
 4. Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie
 5. Puchar Szefowej firmy ModelMaker
 6. Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model związany z Obroną Wybrzeża
 7. Nagroda Muzeum Obrony Wybrzeża za najlepszy model juniorski o tematyce marynistycznej
 8. Puchar Muzeum Oręża Polskiego
 9. Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 10. Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 11. Nagroda od seniora Jarka Sierko dla juniora w kategorii figurki fantasy
 12. Nagroda portalu "Czołżkiem" i firmy "Asuka Model" za najlepszy pojazd pancerny w skali 1:35
 13. Puchar Rady Osiedla Jedliny "Dla najlepszego modelu w polskich barwach"
 14. Puchar za najładniejszy model firmy FIRST TO FIGHT
 15. Niespodzianki od grupy Tomcatsky F-14 Polish Team za najlepszy model F-14 (lub model innego samolotu wskazanego przez fundatora) w kategoriach Senior, Junior, Młodzik
 16. Nagroda dla modelu Vintage
 17. Nagroda specjalna za najlepszy model samolotu Spitfire ufundowana przez Edmunda Nitę
 18. Nagroda za najlepszy model pojazdu z Września 1939 ufundowana przez GRH Pancerni'39
 19. "Puchar Combat'anta, za najlepszy model sprzętu bojowego w barwach polskich z lat 1914 - 1945" od Modelarni Combat Chełmża

VI. Harmonogram Festiwalu

Sobota 25.05.2019

 • 9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
 • 12:00 - Warsztaty "Jak oceniać okręty"
 • 9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
 • 9:00 - 17:00 - Pokazy modeli kolejowych firmy PIKO
 • 20:00 - Spotkanie integracyjne Pub Bumerang

Niedziela 26.05.2019

 • 9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa
 • 9:00 - 12:00 - Wycieczka - 21 Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (*)
 • 13:30 - Ceremonia zakończenia zawodów

* - Na wycieczkę będą obowiązywały zapisy >> formularz

 

Sponsorzy i Partnerzy

 

 

     
           
           
       
           
           
           

 

Partnerzy

  
                 

 

Kluby modelarskie

 

 

 

 
                 
                 
                 

 

Our website is protected by DMC Firewall!