VII Bałtycki Festiwal Modelarski

Koszaliński Pluton Modelarski zaprasza na
VII Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 2018


Termin: 26-27.05.2018

Miejsce: ul. Sportowa 19, Koszalin, Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich

Cel festiwalu: popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz wśród społeczeństwa województwa zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Festiwal organizowany jest przez Koszaliński Pluton Modelarski (BSMH "Perun") przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a współfinansowany ze środków UM Koszalin. Partnerem Festiwalu jest Politechnika Koszalińska.

Patronat medialny: Portal Baltic.info.pl

Zgłaszanie modeli:

 1. Przez stronę WWW: formularz rejestracyjny
 2. Osobiście w w dniu zawodów (26.05.2018) w biurze konkursu.

KLASY FESTIWALOWE

a. Modele plastikowe

 • Sa - Samoloty 1/32-1/24 – senior/junior
 • Sbt - Samoloty tłokowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sbo - Samoloty odrzutowe 1/48-1/50 – senior/junior
 • Sct - Samoloty tłokowe 1/72 – senior/junior
 • Sco - Samoloty odrzutowe 1/72 – senior/junior
 • Sda - Śmigłowce 1/48 i większe– senior/junior
 • Sdb - Śmigłowce 1/72 i mniejsze– senior/junior
 • Sdc - Samoloty i śmigłowce - skala 1:100, 1:144 i mniejsze – senior/junior
 • SM – samoloty wszystkie skale - młodzik
 • SC - samoloty cywilne wszystkie skale - senior/junior
 • Aa - Artyleria 1/35 – senior/junior
 • Ab - Artyleria 1/72 – senior/junior
 • Pga - Pojazdy gąsienicowe 1/35 - senior/junior
 • Pgb - Pojazdy gąsienicowe 1/72 - senior/junior
 • Pka - Pojazdy kołowe 1/35 – senior/junior
 • Pkb - Pojazdy kołowe 1/72 – senior/junior
 • Pmk - pojazdy kołowe 1/48 - senior/junior
 • Pmg - pojazdy gąsienicowe 1/48 - senior/junior
 • Pf - SF i fantazy - pojazdy (pływające, jeżdżące, kroczące i latające) bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • PGM – pojazdy wszystkie skale i kategorie - młodzik
 • Ps - Pojazdy szynowe – senior/junior
 • Pc - Pojazdy cywilne – senior/junior
 • Opa - Plastikowe okręty motorowe skala do 1/200 włącznie – senior/junior
 • Opb - Plastikowe okręty motorowe skala od 1/201 do 1/400 włącznie – senior/junior
 • Opc - Plastikowe okręty motorowe - skala od 1/400 i mniejsze – senior/junior
 • Opz - Plastikowe żaglowce - senior/junior
 • OM – Okręty, statki i żaglowce - młodzik
 • Fd - Figurki duże - powyżej 70mm, w tym popiersia i figurki konne – senior/junior
 • Fm - Figurki małe - poniżej 70mm – senior/junior
 • Fs - SF i fantasy - figurki i popiersia bez podziału na rozmiar - senior/junior
 • F-M - Figurki wszystkie skale - młodzik
 • D – Dioramy/winiety – senior/junior
 • B - Budowle – senior/junior

b. Modele kartonowe

 • Skt1 - Samoloty kartonowe tłokowe – senior/junior
 • Sko1- Samoloty kartonowe odrzutowe – senior/junior
 • Sk2 - Śmigłowce kartonowe – senior/junior
 • SKM- Samoloty i śmigłowce kartonowe – młodzik
 • Pck - Pojazdy kartonowe cywilne – senior/junior
 • Pwk - Pojazdy kartonowe wojskowe – senior/junior
 • PSk - Pojazdy szynowe kartonowe - senior/junior
 • Okm - Okręty motorowe karton - senior/junior
 • Okz - Żaglowce kartonowe - senior/junior
 • Fk - Figurki kartonowe - senior/junior
 • BK – Budowle karton – senior/junior
 • WSk - wszystko inne karton - senior/junior

c. Modele różne (karton i plastik)
KolP – Kolekcje pojazdy – senior/junior
KolS – Kolekcje samoloty – senior/junior
KolM – Kolekcje morskie – senior/junior
KM – kolekcje wszystkie kategorie – młodzik
FreeS – Free style – wszystko co nie mieści się w innych klasach - senior/junior/młodzik


Klasy Kolekcje – za kolekcje uznaje się min. 3 modele połączone tematycznie. Komisja przy ocenie kolekcji będzie brała również pod uwagę spójność tematyczną kolekcji. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych kolekcji w poszczególnych kolekcjach organizatorzy dopuszczają możliwość połączenia powyższych klas kolekcji w jedną.
Klasa festiwalowa zostanie rozegrana gdy na starcie staną co najmniej 3 modele (kolekcje) dwóch różnych modelarzy. W przeciwnym wypadku klasa może zostać połączona (modele juniorów i seniorów) lub nierozegrana. Nie dotyczy to klas młodzików – zostają rozegrane niezależnie od ilości zawodników i modeli.
W przypadku nie rozegrania klasy uczestnicy dostają dyplomy z wyróżnieniem bez medali.

Grupy wiekowe:

 • MŁODZIK (M) – do 12 lat
 • JUNIOR (J) - od 12 lat do 18 lat
 • SENIOR (S) - powyżej 18 lat

Klasy specjalne

 • 100 lat Polskiego Lotnictwa - wszystkie modele samolotów w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej
 • 100 lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej - wszystkie modele artylerii przeciwlotniczej w polskich barwach, niezależnie od skali i kategorii wiekowej

Zgłoszenie do klasy specjalnej odbywać się będzie przez zaznaczeniu odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Dodatkowej oceny modeli dokona komisja składająca się z członków KPM i zaproszonych gości. Modele zostaną wyróżnione pucharami.

 

II. REGULAMIN FESTIWALU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
 2. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem.
 3. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.
 4. W danej klasie zawodnik może startować z dowolną ilością modeli.
 5. Członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego nie uczestniczą jako zawodnicy w Festiwalu. Członkowie KPM mogą wystawić swoje modele na osobnej wystawie, nie podlegającej ocenie.
 6. W każdej kategorii festiwalowej oceny dokona komisja sędziowska składająca się z członków Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 7. W każdej kategorii festiwalowej, komisja sędziowska wyłoni trzy prace wystawione do festiwalu w każdej z klas dokonując ich oglądu i zwracając uwagę na: zgodność z oryginałem, jakość wykonania, samodzielne przeróbki i modyfikacje modelu.
 8. Nagrodzone modele zostaną uszeregowane według oceny na miejscach 1-3. W przypadku gdy w danej klasie będzie więcej modeli zasługujących na uwagę zostanie im przydzielone wyróżnienie bez wskazywania zajętego miejsca.
 9. W przypadku klas, w których nie będą wystawione min. trzy modele trzech różnych modelarzy, zostaną one nagrodzone wyróżnieniem bez wskazywania zajętego miejsca.
 10. Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego.
 11. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy.
 12. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie (patrz pkt. 8).
 13. Członkowie Komisji Sędziowskiej Festiwalu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Komisji Sędziowskiej.
 14. Członkami Komisji Sędziowskiej Festiwalu są członkowie Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego.
 15. Ostatecznej kwalifikacji do Komisji Sędziowskiej Festiwalu i przydziału do poszczególnych podkomisji dokonuje Sędzia Główny.
 16. Sędzią Głównym Komisji Festiwalowej jest Członek Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego Wojciech Sokołowski.
 17. Organizatorzy nie będą pobierać opłat startowych za udział w konkursie.

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Modele nagrodzone w poprzedniej edycji BFM nie mogą brać udział w Festiwalu. W takim przypadku można zgłosić go jako model wystawowy.
 2. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Festiwalu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów.
 3. Werdykt Komisji Sędziowskich Festiwalowej i Konkursowej jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.
 4. Wyniki prac komisji sędziowskich festiwalu i konkursu zostaną ogłoszone we wspólnym Protokole końcowym i będą ogłoszone niezwłocznie po podpisaniu Protokołu końcowego.
 5. Zgłoszenia modeli do Festiwalu i Konkursu prosimy dokonywać poprzez wskazaną do dnia 25.05.2018 stronę WWW lub w dniu konkursu przez wypisanie karty startowej.
 6. W przypadku zgłoszeń juniorskich prosimy o podanie wieku uczestnika aby była możliwość wskazania najmłodszego modelarza, któremu przypadnie nagroda specjalna. Zarejestrowanie modelu i wzięcie udziału w konkursie lub festiwalu oznacza akceptację postanowień regulaminowych.
 7. Praca komisji sędziowskich zostanie poprzedzona seminarium i szczegółowym instruktażem.
 8. Decyzje w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zostaną podjęte kolegialnie przez Organizatorów.
 9. Pytania i wątpliwości związane z niniejszym regulaminem: Wojciech Sokołowski - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 691404115.

IV. Nagrody i Puchary

 1. Puchar Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego "Pod But" za najlepszy model Festiwalu
 2. Puchar Rektora Politechniki Koszalińskiej
 3. Puchar Polskiej Żeglugi Bałtyckiej "Za najlepszy model o tematyce marynistycznej VII Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego"
 4. Puchar Muzeum Sił Powietrznych "Za najlepszy model w w kategorii 100 Lat Polskiego Lotnictwa"
 5. Puchar Muzeum Obrony Przeciwlotniczej "Za najlepszy model w w kategorii 100 Lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej"
 6. Puchar Rady Osiedla Jedliny "Dla najlepszego modelu w polskich barwach"
 7. Nagroda za najlepszy model pojazdu wojskowego w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 8. Nagroda za najlepszy model samolotu w polskich barwach - nagroda ufundowana przez Wojciecha Sokołowskiego
 9. Nagroda od seniora Jarka Sierko dla juniora w kategorii figurki fantasy
 10. Puchar Rady Osiedla Unii Europejskiej dla najmłodszego juniora z Koszalina
 11. Nagrody specjalne dla juniorów od firmy Usługi Geologiczne - Magdalena Tyszecka
 12. Nagroda specjalna za najlepszy model samolotu Spitfire ufundowana przez Bogdana Żołnierowicza
 13. Nagroda specjalna za najlepszy model samolotu Spitfire ufundowana przez Edmunda Nitę
 14. Nagroda Modelarni Łambinowice - "Za model juniora który nas urzeknie"
 15. Nagroda "Best of the Show" ufundowana przez firmę Mirage Hobby - nagroda trzystopniowa - I, II i III miejsce
 16. Puchar Combat-anta za najlepszy model polskiego sprzętu bojowego z lat 1914-1945 - nagroda ufundowana przez Combat Chełmża

VI. Harmonogram Festiwalu

Sobota 26.05.2018

 • 9:00 - 14:00 - Przyjmowanie modeli
 • 9:00 - 17:00 - Zwiedzanie wystawy
 • 9:00 - 17:00 - Pokazy modeli kolejowych firmy PIKO
 • 9:00 - 17:00 - Wystawa obrazów marynistycznych Marka Fornala
 • 15:00 - 17:00 - Ocena modeli przez komisje sędziowskie
 • 20:00 - Spotkanie integracyjne - Pub Bumerang

Niedziela 27.05.2018

 • 9:00 - 14:00 - Wystawa pokonkursowa
 • 9:00 - 12:00 - Wycieczka - Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku
 • 9:00 - 14:00 - Pokazy modeli kolejowych firmy PIKO
 • 9:00 - 14:00 - Wystawa obrazów marynistycznych Marka Fornala
 • 9:00 - 14:00 - Wirtualne lotnictwo - pokazy symulatorów zorganizowane przez SP nr 23
 • 13:30 - Ceremonia zakończenia zawodów

 

Sponsorzy i Partnerzy 

     
           
           
           
           
           
           

Partnerzy

             
                 
                 

 

Kluby modelarskie

 

 

 

 
                 
                 
                 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!